Bulevar Meše Selimovića 16

Naziv firme:
Porsche Sarajevo
Sjedište firme:
Bulevar Meše Selimovića 16
BA-71000 Sarajevo
Pravna forma:
Telefon:
+387 33 771 200
Fax:
+387 33 771 266
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
Općinski sud u Sarajevu
OIB
PDV-ID:
Banka:
Raiffeisen Bank d.d.
BIC:
Broj računa:
1610000110600090
IBAN:
BA3916110

Trg Međunarodnog Prijateljstva 24

Naziv firme:
Porsche Sarajevo
Sjedište firme:
Trg Međunarodnog Prijateljstva 24
BA-71000 SARAJEVO
Pravna forma:
Telefon:
+387 33 775 300
Fax:
+387 33 775 309
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: