Naziv firme:
Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo
Sjedište firme:
Bulevar Meše Selimovića 16
BA-71000 Sarajevo
Pravna forma:
Telefon:
+387 33 771 200
Fax:
+387 33 771 207
E-mail:
Broj registra
4202574310004
Sudski registar:
Opcinski sud u Sarajevu
OIB
PDV-ID:
202574310004
Banka:
Raiffeisen Bank dd BiH
BIC:
Broj računa:
1610000208240096
IBAN:
BA391611000003372263