Naziv firme:
Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo
Sjedište firme:
Trg međunarodnog prijateljstva 24
71000 Sarajevo
Pravna forma:
Telefon:
+387 33 775 300
Fax:
+387 33 775 309
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: