19.02.2020
Financial Controller

Porsche BH

Financial Controller

I NAZIV RADNOG MJESTA ZA KOJE SE RASPISUJE OGLAS:

 

"Stručni saradnik za kontroling"

 

II OPIS RADNOG MJESTA

           

- planira, organizira i usklađuje poslove kontrolinga  

- pruža stručnu i savjetodavnu pomoć Upravi i menadžmentu pri definiranju vizije i ciljeva poslovanja    

  firme i pojedinih područja odgovornosti  

- donosi plan i program rada poslova kontrolinga  

- usklađuje, višedimenzionalno procese planiranja, kontrole, informiranja, organizacije i upravljanja     

  ljudskim potencijalima  

- usklađuje pojedinačne ciljeve i planove s globalnim ciljem i planom  

- pruža stručno-savjetodavne usluge pri izradi i ostvarenju budžeta 

- nadzire poslove izrade operativnog i strateškog planiranja, analiziranja i izvještavanja  

- pruža stručno-savjetodavne usluge vezano uz poslovna izvješćivanja i interpretaciji istih  

- predlaže mjere racionalizacije poslovanja Upravi društva  

- koordinira rad sa financijskim institucijama  

- obavlja ostale zadatke po nalogu Uprave  

- planira, organizira i nadzire aktivnosti uspostave primjene, održavanja i poboljšavanja sustava        

  upravljanja kvalitetom  

- obavlja ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva u skladu sa potrebama iz djelokruga rada  utvrđenim Ugovorom o radu  

- odgovara za provedbu poslova i radnih zadataka iz djelokruga svog opisa poslova  

- Sprovodi zahtjeve Politike kvaliteta koji se odnose na poslovne procese u kojim učestvuje; 

 

 

III USLOVI ZA KANDIDATE

 

-       VSS/ VŠS, (ekonomsko usmjerenje-finansije i računovodstvo)  

-       Engleski obavezan, Njemački poželjan;

-       Napredno poznavanje rada na računaru;

-       izražena preciznost i dobro razvijene komunikacijske vještine;

-       Etičnost i integritet;

-       Organizacijske sposobnosti; 

-       Preciznost / tačnost; 

-       Razumijevanje brojeva; 

-       Obrada informacija ;

-       Poznavanje finansijskog, poreskog sistema i zakonskih propisa za ovu oblast;

-       proaktivnost, samostalnost i orijentiranost prema rezultatima;

-       odgovornost i želja za usvajanjem novih znanja i vještina;

-       minimalno radno iskustvo 2 godine;

 

 

IV ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA OGLAS

Oglas je otvoren do 28.2.2020. godine. 

 

V ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PRIJAVA

Prijava se dostavlja putem e-mail na adresu hr@porschebh.ba